torsdag 23 maj 2013

Migrationuppgörelsen med MP var en bestraffning av väljarna
Det har väl funnits med i tankarna, att migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och MP förra året skulle vara någon form av ”hämnd” på SD och deras entré i riksdagen. Men nu har Fredrik Reinfeldt helt öppet förklarat att så är fallet. Under en gästföreläsning för studenter i statsvetenskap på Stockholms Universitet säger Reinfeldt att uppgörelsen syftade till att visa SD-väljarna att med SD i riksdagen blir invandringen ännu större. 

Meningen var att Reinfeldt skulle tala om “politikens roll och hur Sverige påverkas av medlemskapet i Europeiska Unionen”, men en stor del av föreläsningen kom att handla om regeringens syn på det snabbväxande oppositionspartiet Sverigedemokraterna.

Bland annat så klagade Reinfeldt på att det är så svårt att nå fram till de väljare som lägger sin röst på SD. De tar del av information via andra mediakanaler än de som låter regeringens budskap får stå oemotsagd.

Statsministern fortsätter: ”Tar man in deras (SDs väljare) verklighetsbeskrivning ser man ett helt annat Sverige. Lyssnar man på det och inget annat får man en helt annan verklighetsbild och det gör att det är otroligt svårt för mig att nå fram.”

Reinfeldt avvisar en öppen debatt om invandringen på grund av att det finns för många samhällsproblem kopplade till just invandringen.

Reinfeldt: ”Vi kan inte tro att vi i öppen debatt tar hand om fenomenet Sverigedemokraterna, vi måste i grunden inse att det finns samhällsproblem kopplade till integration och invandring, brottslighet, globalisering och omställning av Sverige som vi måste lösa. Vi måste ge människor hopp om att det är problem som går att lösa. Det är det vi försöker göra. Migrationsuppgörelsen syftade till att bestraffa SD-väljare”

Uppgörelsen med MP som bland annat innebar gratis sjukvård till personer som uppehåller sig illegalt i Sverige, var enligt statsministern, en bestraffning av SD-väljarna för att de skulle förstå att om man röstar på SD så kommer flyktingpolitiken att bli ännu liberalare.

Statsministern antyder att väljarna ska veta att invandringspolitiken inte kan förändras på ett demokratiskt sätt, utan varje röst på vilket av partierna som helst kommer att bli en röst för ökad invandring. Effekten av SD var att vi fick en politik i motsatt riktning, förklarade statsministern belåtet.

H/T: FriaTider

Reflektion

Reinfeldts syn på demokrati skrämmer verkligen. Han straffar hela befolkningen som en följd av en personlig vendetta. Det är inte endast de 5,7% som röstade SD som får lida.

Pengar saknas bland annat till skolor och åldringsvård, pengar som i dag går till försörjningsstöd, bostäder samt andra förmåner som invandrare får ta del av.

Men det måste nog skära i hjärtat på Reinfeldt då han kan konstatera att väljarflykten från M till SD inte avtar utan istället ökar. En majoritetsregering med Reinfeldt som rorsman blir mer och mer osannolik. Vill vi ha ett demokratiskt Sverige, rösta då bort Fredrik Reinfeldt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar