fredag 30 oktober 2015

Dödliga sjukdomar

Lånat från

Every Kinda People


"Antalet tropiska sjukdomar i södra Europa har ökat under de senaste åren och det är väl dokumenterat. Denguefeber dök upp på Madeira utanför Portugals kust år 2012, och chikungunya kom till Spanien i år.  Malaria har återvänt till Grekland efter att ha eliminerats på 1960-talet, och West Nile-viruset har fått fäste i hela Sydeuropa. Dessa infektioner sprids via myggor som nu finns i regionen. Schistosomiasis, en infektionssjukdom som sprids via sniglar, har just dykt upp på ön Korsika, medan utbrott av opisthorchiasis, en levermask som orsakar cancer i gallan, har upptäckts i Italien."

 Artikeln säger vidare:
     "Vi letar fortfarande efter anledningen till varför södra Europa förvandlats till en “het zon” vad gäller tropiska sjukdomar."

Läsarna uppmanas att tro att den globala uppvärmningen skulle kunna vara den skyldige, trots att det inte har förekommit någon global uppvärmning på 15 år.  Man antyder också att skulden kanske kan sökas i de lamslagna ekonomierna i Sydeuropa.

Förklaringen borde vara alldeles uppenbar för alla - sjukdomarna kommer från den sjuka Tredje Världen:

"Ebola visade sig i Guinea, Sierra Leone och Liberia, delvis därför att hälso- och sjukvårdssystemen i de berörda länderna hade försvagats pga. år av konflikter och folkomflyttningar. Samma kombination ser vi nu i Islamic State-ockuperade områden i Syrien, Irak och Libyen, liksom i Jemen.
     Vi ser redan konsekvenserna av den utdragna Islamic State-ockupationen och den efterföljande likgiltigheten för folkhälsoinsatser på platser som terroristgruppen kontrollerar. Det inkluderar återuppdykandet av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin, såsom polio och mässling, men också en dramatisk ökning av leishmaniasis. I Syrien är denna sjukdom känd som "Aleppos onda" på grund av sin förmåga att vanställa ansikten på unga människor. Leishmaniasis är en parasitsjukdom som överförs av sandmyggor. Denguefeber breder också ut sig i Mellanöstern och delar av Nordafrika, medan det dödliga coronaviruset regelbundet dyker upp på den arabiska halvön."

Här är förklaringen!


Varje förnuftig civilisation skulle sätta stopp för denna armé med alla nödvändiga medel.  Men européerna förgås hellre än vara politiskt inkorrekta.

onsdag 28 oktober 2015

Nationalstatens upplösning, mot anarki.

Invandring. Nationalstatens upplösning, mot anarki. Detta är givetvis ett värsta tänkbara scenario. Men utvecklingen vi ser just nu, går mot statsupplösning som enda logiska och ofrånkomliga resultat. Om den inte stoppas.

Man kan se en stat som en gemensam överenskommelse. En social konstruktion bestående av ett folk inom ett territorium med ett våldsmonopol, som styrs av en gemensam lagstiftning. Detta kontrakt mellan medborgarna innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla fundament i staten måste vara klart och tydligt definierade. Efter stora förändringar de senaste två decennierna, kan i dag staten Sverige ifrågasättas på samtliga punkter.

Folket? Är det svenska medborgare, EU-medborgare, eller alla som råkar befinna sig inom landet? Har alla som vill rätt att bli medborgare? Vad är vitsen med ett medborgarskap när alla kan åtnjuta rättigheter utan att identifieras, samtidigt som skattskyldighet bara åligger medborgaren?

Territoriet? Var går gränsen för territoriet? Är det Sverige eller EU? Kan, och vill vi, försvara territoriet?

Våldsmonopolet? Även här tycks det råda oklarhet då både polis och brandkår ibland kan mötas av en stenkastande mobb i flera av våra utanförskapsområden. Vittnen vågar inte träda fram för polisen för att lösa de ouppklarade skottlossningar som förekommer titt som tätt. Folk litar inte på att polisen kan skydda folket, och tilliten mellan medborgarna avtar.

Lagstiftningen? Den är både luddig och motsägelsefull. Även de som befinner sig illegalt i landet och ska utvisas, har rätt att anonymt ta del av både sjuk- och tandvård, och till och med försörjningsstöd enligt flera domar. Icke medborgare, romer, tillåts ockupera och ta över privat egendom från medborgare.

Man kan INTE kompromissa med dessa fundament för att säkerställa en trygg och stabil statsbildning. Alla ska kunna identifieras. Gränserna för territoriet ska kontrolleras och försvaras. Våldsmonopolet måste vara absolut.

Utvecklingen går just nu åt helt fel håll.

måndag 26 oktober 2015

Antisemitismen kommer med de muslimska invandrarna

texten lånad av 4:e apan

"Det är ingen hemlighet att antisemitiska vandringssägner är ”sanningar” inom den grupp muslimska syrier som nu anländer. De flyr en islamistisk despoti i form av IS men tar samtidigt med sig sin kultur."
Ledarsidorna.se: Vi kan läsa om sporadiska lyckade integrationsprojekt som kulturaftnar med mat och dans som exempel på multikulturens goda sidor. Kanske två till tre timmar av exotiska maträtter samt lite klapp och klang som representativa för multikultur. Men ingen törs gestalta multikulturens baksidor. Hur 2 000 år gamla konflikter och maktstrukturer måste brytas eller anpassas i ett lyckat integrationsarbete.
Det är ingen hemlighet att antisemitiska vandringssägner är ”sanningar” inom den grupp muslimska syrier som nu anländer. De flyr en islamistisk despoti i form av IS men tar samtidigt med sig sin kultur. Av värderingar och av maktstrukturer. Bara för att de passerar den svenska gränsen innebär det inte att de anammar den svenska uppfattningen om vad multikultur är. De tar inte bara med sig matvanorna och musiken. Utan även allt annat. Som 2 000 år av antisemitism och andra inbördes konflikter. Ingen vid sina sinnens fulla bruk borde vilja skapa ett nytt Malmö som mer och mer ser ut att bli tömt på judar. För att de förföljs och hotas för sin religions skull.
I Der Spiegel kan vi läsa upplysande reportage om hur det står till på överfulla flyktingboenden. Människor på flykt mår i regel ganska dåligt och med kanske 13 olika etniska grupper samlade på en liten yta så händer saker. Dåliga saker. Sysslolösa dagar i osäker väntan på besked och vidaretransport eller repatriering följs av sysslolösa dagar med samma innehåll. Situationen vid de svenska boendena är av samma slag även om motsättningarna inte skildrats på samma sätt. I Sunday Times kan vi ta del av den ökade oron från den tyska judiska diasporan över den importerade antisemitismen som stora grupper av flyktingar nu kan komma att utgöra. I det fallet finns det definitivt fog för oron visar svenska erfarenheter. För Malmös judar är situationen uppenbart hotfull och den hotfulla situationen förstärks med socialdemokrater som riksdagsledamoten Hillevi Larsson som ständigt hamnar i antisemitiska sammanhang av misstag. Hon tycks ha uppenbara svårigheter att förstå att tusenåriga konflikter består, även fast en landsgräns passeras och asyl erhålls.
Att kultur är mycket mer än bara mat och dans är farligt att påpeka i dagens debatt. Men vi bör sannolikt börja markera vad vi ser som absoluta krav för att den som flyr för sitt liv och söker samt får skydd i Sverige. FN:s flyktingkonventions andra kapitel första paragraf är tydlig på den punkten. En asylsökande eller flykting har att efterleva värdlandets lagar och förordningar. I det svenska fallet innebär det allas lika värde och rätt till bland annat sin religion och sexualitet utan att behöva bli kränkt eller trakasserad. Och vi, som tror på detta, borde kanske fundera ett varv på hur raka i ryggen vi är när vi försvarar våra värderingar.
Flyktingvågen ser ut att fortsätta i vilket fall som helst, Ledarsidorna.se har tagit del av Gränspolisens prognoser för det närmaste halvåret och det finns ingenting i det underlaget som tyder på att dagens prognos, som kommunicerats av Migrationsverket, kommer hålla. Om ingenting görs. Men även fast vi kanske skulle kunna göra något åt inflödet så bör vi tidigt, den första veckan, tydligt inpränta att vårt skydd är villkorat till att den enskilde flyktingen måste honorera vår värdegrund.
Allas lika värde och rätt till sin politiska och religiösa uppfattning samt sexualitet. Oavsett kön. Även att vars och ens fysiska integritet är okränkbar.
Om den nyanlände inte känner att han eller hon kan leva upp till det kanske vi bör överväga att hjälpa denne finna ett land där de värderingarna han eller hon representerar och inte kan ändra på kan finna sin rätta miljö. Multikultur är inte lätt om den sträcker sig längre eller djupare än mat och lite folkdans. Vilket den gör.
Vi tar emot människor som flyr för sina liv. Det vore obegåvat att inte redan nu börja markera att vi inte tänker skapa en ny situation där människor måste fly för sina liv.

söndag 25 oktober 2015

Frågor till Omar Mustafa


När ska Sverige bemöta allt förtryck av kvinnor som sker i Islams namn?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam sprider om homosexualitet?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Demokratin?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam riktar mot Judar?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Kristna?
När ska Sverige bemöta allt hat, förtryck, våld och hot Islam utför mot alla de som anses "otrogna"
När ska Sverige bemöta Islams könsapartheid?
När ska Sverige tala om för Islam att i Sverige råder inte teokrati utan sekulär demokrati?
När ska Sverige bekämpa alla de No Go Zoner som är Islamdominerade och ger uttryck för sitt förakt gentemot den svenska lagstiftningen och där Polisväsendet förlorat kontrollen?
När ska Islamska förbundet börja debatterar sitt egna ansvar i ett hat och extremistiskt underbyggt system som hotar stora delar av vårt samhälle, våra lagar och vår öppenhet och frihet?
Rasism kan enbart bekämpas om Nationalstaten Sverige likställer samtliga invånare, religioner och trosutövningar, flumkulturer och andra kulturer under ett och samma ansvar, nämligen det att följa den demokratiska lagen!
Så Omar Mustafa, man ska inte kasta sten i glashus, speciellt inte om man sitter i ett helt palats byggt av glas som i ditt fall!

Svensk islam

Den uttolkning av islam som svenska politiker, journalister och präster över huvudet på alla Sveriges och världens muslimer har bestämt sig för är den rätta är en islam som tar avstånd från sharia, slöjtvång, könsdiskriminering och månggifte, men som är för pluralism, religionsfrihet, yttrandefrihet och sekularism.

söndag 18 oktober 2015

Sveriges hjärna är lobotomerad.

Har vi tappat förståndet?

ORDET FRITT Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem, skriver dagens insändarskribent.

Jag är en person uppvuxen på 50-talet. Det var den tid Sverige industrialiserades och jordbruken började avvecklas. Bondgrabbarna blev industri- och byggnadsarbetare och även uppfinnare och företagsledare.

Optimismen och framtidstron var oerhört stark. Landet hade genomlidit ransoneringar och massmönstringar under kriget, men som en homogen och starkt sammansvetsad befolkning hade man kommit ut ur detta.

Våra föräldrar och förfäder hade under parollen ”göra rätt för sig” lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Denna välfärd har vi själva byggt på ytterligare och tänkt skicka vidare till våra barn, men den håller på att förskingras genom en oansvarig flyktingpolitik som i dag kulminerat med en helt okontrollerad invandring.
Våra politiker talar i dag endast om hur invandrarna skall sättas i första rummet angående bostäder, utbildning och arbete. Detta skall ske genom inrättande av olika snabbspår. Man tycks ha glömt sina väljare och deras barn och barnbarn som skall stå tillbaka och invänta sin tur om den nu någonsin kommer.
Argumentationen för den massiva invandringen är naturligtvis den humanitära situationen, som enligt min mening bäst löses och kommer flest till del med hjälp på normalt sätt i närområdet. I övrigt talar man om det positiva med ett mångkulturellt samhälle samt att den demografiska utvecklingen kräver fler människor utifrån. Jag noterar att Japan föregående år tog emot elva invandrare och att man har världens äldsta befolkning. Man har dock fortlöpande löst problematiken, något som vi med all säkerhet också skulle göra. Övriga nordiska länder ser inga problem.
Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem till mycket stort men för vår befolkning;

• Extrem bostadsbrist. (Regeringen handfallen.)
• Havererad skola. (Regering och kommun utan idéer.)
• Bristande sjukvård. (Regering och landsting handlingsförlamade)
• Ett tudelat samhälle. (Folkgrupper med helt olika ideologier.)
• Samhällen/stadsdelar i förfall. (Rinkeby, Rosengård med flera.)
• Kriminalitet och grovt våld. (50 områden utan kontroll. Ligor bestämmer.)
• Allmän välfärd. (Brister i all samhällsservice.)
• Ökad arbetslöshet. (En snabbt stigande ungdomsarbetslöshet.)
• Budget/ekonomi. (Alla ramar börjar haverera.)
• Ökade skatter. (En trolig skattehöjning på 2 kronor.)
Har vi tappat förståndet?
Ärlig Norrlänning

lördag 3 oktober 2015

Sverige 2015

Polis överfölls av asylsökande på förläggning – fick livshotande skador
Sanerare hotades på asylboende i Lindesberg
Misshandel på asylboende i Blekinge
En anhållen efter storbråk på asylboende
Ett tjugotal “ensamkommande flyktingbarn” greps efter upplopp på asylboende
Misshandlade och hotade döda homosexuella på asylboende
Slagsmål och dödshot mellan asylsökande på Migrationsverket
Asylsökande knivhotade sin egen familj på asylboende
Asylsökare löpte amok och hotade skära personal på boende
Minst 80 asylsökande drabbade samman i storbråk på boende
Grov misshandel på asylboende i Mönsterås
Polis tvingades avvisa aggressiv man från Migrationsverket
Bråk på asylboende i Brännberg utanför Boden
Knivslagsmål på asylboende i Blekinge
14-årig flicka misshandlad på asylboende i Jokkmokk
Storslagsmål på asylboende i Laxå
19-årig asylsökande greps för olaga hot
Asylsökande i slagsmål på boende i Delsbo
Poliser knivhotades på asylboende
SVT-fotograf attackerades vid asylboende
Utvisningsdömd fick inte onanera i korridoren, misshandlade kvinnlig anställd
Asylsökande anhållen efter attack med skruvmejsel
Storbråk på asylförläggning, en gripen för grov misshandel
Ständiga bråk och polisutryckningar till asylboende i Halmstad
Affärsuppgörelse på asylboende urartade i slagsmål
Sexuella trakasserier och grov misshandel mot Migrationsverkets personal
Storbråk på asylboende – två knivskurna
Asylsökande greps för olaga hot
Grov barnmisshandel på asylboende
Stort polispådrag efter slagsmål på asylboende
Asylsökande greps för misshandel på ökänt boende
En gripen efter storslagsmål på asylboende i Vänersborg
Två personer knivskurna på asylboende
Religionsbråk på asylboende ledde till misshandel
En gripen efter knivslagsmål på asylboende
Tre personer omhändertogs vid bråk på asylboende
Polisutryckning till asylboende efter bråk och hotfull stämning
Ännu ett bråk på ökänt asylboende
En gripen för misshandel vid bråk på asylboende
Polis grep palestinier efter storbråk på Migrationsverket
Asylsökande man anhållen för misshandel
Knivskärning, misshandel och hot på asylboenden
Bråk på Migrationsverket i Östersund
En anhållen efter slagsmål på asylboende
Storbråk på asylboende
Bråk på asylboende tär på polisens resurser