fredag 30 oktober 2015

Dödliga sjukdomar

Lånat från

Every Kinda People


"Antalet tropiska sjukdomar i södra Europa har ökat under de senaste åren och det är väl dokumenterat. Denguefeber dök upp på Madeira utanför Portugals kust år 2012, och chikungunya kom till Spanien i år.  Malaria har återvänt till Grekland efter att ha eliminerats på 1960-talet, och West Nile-viruset har fått fäste i hela Sydeuropa. Dessa infektioner sprids via myggor som nu finns i regionen. Schistosomiasis, en infektionssjukdom som sprids via sniglar, har just dykt upp på ön Korsika, medan utbrott av opisthorchiasis, en levermask som orsakar cancer i gallan, har upptäckts i Italien."

 Artikeln säger vidare:
     "Vi letar fortfarande efter anledningen till varför södra Europa förvandlats till en “het zon” vad gäller tropiska sjukdomar."

Läsarna uppmanas att tro att den globala uppvärmningen skulle kunna vara den skyldige, trots att det inte har förekommit någon global uppvärmning på 15 år.  Man antyder också att skulden kanske kan sökas i de lamslagna ekonomierna i Sydeuropa.

Förklaringen borde vara alldeles uppenbar för alla - sjukdomarna kommer från den sjuka Tredje Världen:

"Ebola visade sig i Guinea, Sierra Leone och Liberia, delvis därför att hälso- och sjukvårdssystemen i de berörda länderna hade försvagats pga. år av konflikter och folkomflyttningar. Samma kombination ser vi nu i Islamic State-ockuperade områden i Syrien, Irak och Libyen, liksom i Jemen.
     Vi ser redan konsekvenserna av den utdragna Islamic State-ockupationen och den efterföljande likgiltigheten för folkhälsoinsatser på platser som terroristgruppen kontrollerar. Det inkluderar återuppdykandet av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin, såsom polio och mässling, men också en dramatisk ökning av leishmaniasis. I Syrien är denna sjukdom känd som "Aleppos onda" på grund av sin förmåga att vanställa ansikten på unga människor. Leishmaniasis är en parasitsjukdom som överförs av sandmyggor. Denguefeber breder också ut sig i Mellanöstern och delar av Nordafrika, medan det dödliga coronaviruset regelbundet dyker upp på den arabiska halvön."

Här är förklaringen!


Varje förnuftig civilisation skulle sätta stopp för denna armé med alla nödvändiga medel.  Men européerna förgås hellre än vara politiskt inkorrekta.

onsdag 28 oktober 2015

Nationalstatens upplösning, mot anarki.

Invandring. Nationalstatens upplösning, mot anarki. Detta är givetvis ett värsta tänkbara scenario. Men utvecklingen vi ser just nu, går mot statsupplösning som enda logiska och ofrånkomliga resultat. Om den inte stoppas.

Man kan se en stat som en gemensam överenskommelse. En social konstruktion bestående av ett folk inom ett territorium med ett våldsmonopol, som styrs av en gemensam lagstiftning. Detta kontrakt mellan medborgarna innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla fundament i staten måste vara klart och tydligt definierade. Efter stora förändringar de senaste två decennierna, kan i dag staten Sverige ifrågasättas på samtliga punkter.

Folket? Är det svenska medborgare, EU-medborgare, eller alla som råkar befinna sig inom landet? Har alla som vill rätt att bli medborgare? Vad är vitsen med ett medborgarskap när alla kan åtnjuta rättigheter utan att identifieras, samtidigt som skattskyldighet bara åligger medborgaren?

Territoriet? Var går gränsen för territoriet? Är det Sverige eller EU? Kan, och vill vi, försvara territoriet?

Våldsmonopolet? Även här tycks det råda oklarhet då både polis och brandkår ibland kan mötas av en stenkastande mobb i flera av våra utanförskapsområden. Vittnen vågar inte träda fram för polisen för att lösa de ouppklarade skottlossningar som förekommer titt som tätt. Folk litar inte på att polisen kan skydda folket, och tilliten mellan medborgarna avtar.

Lagstiftningen? Den är både luddig och motsägelsefull. Även de som befinner sig illegalt i landet och ska utvisas, har rätt att anonymt ta del av både sjuk- och tandvård, och till och med försörjningsstöd enligt flera domar. Icke medborgare, romer, tillåts ockupera och ta över privat egendom från medborgare.

Man kan INTE kompromissa med dessa fundament för att säkerställa en trygg och stabil statsbildning. Alla ska kunna identifieras. Gränserna för territoriet ska kontrolleras och försvaras. Våldsmonopolet måste vara absolut.

Utvecklingen går just nu åt helt fel håll.

måndag 26 oktober 2015

Antisemitismen kommer med de muslimska invandrarna

texten lånad av 4:e apan

"Det är ingen hemlighet att antisemitiska vandringssägner är ”sanningar” inom den grupp muslimska syrier som nu anländer. De flyr en islamistisk despoti i form av IS men tar samtidigt med sig sin kultur."
Ledarsidorna.se: Vi kan läsa om sporadiska lyckade integrationsprojekt som kulturaftnar med mat och dans som exempel på multikulturens goda sidor. Kanske två till tre timmar av exotiska maträtter samt lite klapp och klang som representativa för multikultur. Men ingen törs gestalta multikulturens baksidor. Hur 2 000 år gamla konflikter och maktstrukturer måste brytas eller anpassas i ett lyckat integrationsarbete.
Det är ingen hemlighet att antisemitiska vandringssägner är ”sanningar” inom den grupp muslimska syrier som nu anländer. De flyr en islamistisk despoti i form av IS men tar samtidigt med sig sin kultur. Av värderingar och av maktstrukturer. Bara för att de passerar den svenska gränsen innebär det inte att de anammar den svenska uppfattningen om vad multikultur är. De tar inte bara med sig matvanorna och musiken. Utan även allt annat. Som 2 000 år av antisemitism och andra inbördes konflikter. Ingen vid sina sinnens fulla bruk borde vilja skapa ett nytt Malmö som mer och mer ser ut att bli tömt på judar. För att de förföljs och hotas för sin religions skull.
I Der Spiegel kan vi läsa upplysande reportage om hur det står till på överfulla flyktingboenden. Människor på flykt mår i regel ganska dåligt och med kanske 13 olika etniska grupper samlade på en liten yta så händer saker. Dåliga saker. Sysslolösa dagar i osäker väntan på besked och vidaretransport eller repatriering följs av sysslolösa dagar med samma innehåll. Situationen vid de svenska boendena är av samma slag även om motsättningarna inte skildrats på samma sätt. I Sunday Times kan vi ta del av den ökade oron från den tyska judiska diasporan över den importerade antisemitismen som stora grupper av flyktingar nu kan komma att utgöra. I det fallet finns det definitivt fog för oron visar svenska erfarenheter. För Malmös judar är situationen uppenbart hotfull och den hotfulla situationen förstärks med socialdemokrater som riksdagsledamoten Hillevi Larsson som ständigt hamnar i antisemitiska sammanhang av misstag. Hon tycks ha uppenbara svårigheter att förstå att tusenåriga konflikter består, även fast en landsgräns passeras och asyl erhålls.
Att kultur är mycket mer än bara mat och dans är farligt att påpeka i dagens debatt. Men vi bör sannolikt börja markera vad vi ser som absoluta krav för att den som flyr för sitt liv och söker samt får skydd i Sverige. FN:s flyktingkonventions andra kapitel första paragraf är tydlig på den punkten. En asylsökande eller flykting har att efterleva värdlandets lagar och förordningar. I det svenska fallet innebär det allas lika värde och rätt till bland annat sin religion och sexualitet utan att behöva bli kränkt eller trakasserad. Och vi, som tror på detta, borde kanske fundera ett varv på hur raka i ryggen vi är när vi försvarar våra värderingar.
Flyktingvågen ser ut att fortsätta i vilket fall som helst, Ledarsidorna.se har tagit del av Gränspolisens prognoser för det närmaste halvåret och det finns ingenting i det underlaget som tyder på att dagens prognos, som kommunicerats av Migrationsverket, kommer hålla. Om ingenting görs. Men även fast vi kanske skulle kunna göra något åt inflödet så bör vi tidigt, den första veckan, tydligt inpränta att vårt skydd är villkorat till att den enskilde flyktingen måste honorera vår värdegrund.
Allas lika värde och rätt till sin politiska och religiösa uppfattning samt sexualitet. Oavsett kön. Även att vars och ens fysiska integritet är okränkbar.
Om den nyanlände inte känner att han eller hon kan leva upp till det kanske vi bör överväga att hjälpa denne finna ett land där de värderingarna han eller hon representerar och inte kan ändra på kan finna sin rätta miljö. Multikultur är inte lätt om den sträcker sig längre eller djupare än mat och lite folkdans. Vilket den gör.
Vi tar emot människor som flyr för sina liv. Det vore obegåvat att inte redan nu börja markera att vi inte tänker skapa en ny situation där människor måste fly för sina liv.

söndag 25 oktober 2015

Frågor till Omar Mustafa


När ska Sverige bemöta allt förtryck av kvinnor som sker i Islams namn?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam sprider om homosexualitet?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Demokratin?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam riktar mot Judar?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Kristna?
När ska Sverige bemöta allt hat, förtryck, våld och hot Islam utför mot alla de som anses "otrogna"
När ska Sverige bemöta Islams könsapartheid?
När ska Sverige tala om för Islam att i Sverige råder inte teokrati utan sekulär demokrati?
När ska Sverige bekämpa alla de No Go Zoner som är Islamdominerade och ger uttryck för sitt förakt gentemot den svenska lagstiftningen och där Polisväsendet förlorat kontrollen?
När ska Islamska förbundet börja debatterar sitt egna ansvar i ett hat och extremistiskt underbyggt system som hotar stora delar av vårt samhälle, våra lagar och vår öppenhet och frihet?
Rasism kan enbart bekämpas om Nationalstaten Sverige likställer samtliga invånare, religioner och trosutövningar, flumkulturer och andra kulturer under ett och samma ansvar, nämligen det att följa den demokratiska lagen!
Så Omar Mustafa, man ska inte kasta sten i glashus, speciellt inte om man sitter i ett helt palats byggt av glas som i ditt fall!

Svensk islam

Den uttolkning av islam som svenska politiker, journalister och präster över huvudet på alla Sveriges och världens muslimer har bestämt sig för är den rätta är en islam som tar avstånd från sharia, slöjtvång, könsdiskriminering och månggifte, men som är för pluralism, religionsfrihet, yttrandefrihet och sekularism.

söndag 18 oktober 2015

Sveriges hjärna är lobotomerad.

Har vi tappat förståndet?

ORDET FRITT Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem, skriver dagens insändarskribent.

Jag är en person uppvuxen på 50-talet. Det var den tid Sverige industrialiserades och jordbruken började avvecklas. Bondgrabbarna blev industri- och byggnadsarbetare och även uppfinnare och företagsledare.

Optimismen och framtidstron var oerhört stark. Landet hade genomlidit ransoneringar och massmönstringar under kriget, men som en homogen och starkt sammansvetsad befolkning hade man kommit ut ur detta.

Våra föräldrar och förfäder hade under parollen ”göra rätt för sig” lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Denna välfärd har vi själva byggt på ytterligare och tänkt skicka vidare till våra barn, men den håller på att förskingras genom en oansvarig flyktingpolitik som i dag kulminerat med en helt okontrollerad invandring.
Våra politiker talar i dag endast om hur invandrarna skall sättas i första rummet angående bostäder, utbildning och arbete. Detta skall ske genom inrättande av olika snabbspår. Man tycks ha glömt sina väljare och deras barn och barnbarn som skall stå tillbaka och invänta sin tur om den nu någonsin kommer.
Argumentationen för den massiva invandringen är naturligtvis den humanitära situationen, som enligt min mening bäst löses och kommer flest till del med hjälp på normalt sätt i närområdet. I övrigt talar man om det positiva med ett mångkulturellt samhälle samt att den demografiska utvecklingen kräver fler människor utifrån. Jag noterar att Japan föregående år tog emot elva invandrare och att man har världens äldsta befolkning. Man har dock fortlöpande löst problematiken, något som vi med all säkerhet också skulle göra. Övriga nordiska länder ser inga problem.
Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem till mycket stort men för vår befolkning;

• Extrem bostadsbrist. (Regeringen handfallen.)
• Havererad skola. (Regering och kommun utan idéer.)
• Bristande sjukvård. (Regering och landsting handlingsförlamade)
• Ett tudelat samhälle. (Folkgrupper med helt olika ideologier.)
• Samhällen/stadsdelar i förfall. (Rinkeby, Rosengård med flera.)
• Kriminalitet och grovt våld. (50 områden utan kontroll. Ligor bestämmer.)
• Allmän välfärd. (Brister i all samhällsservice.)
• Ökad arbetslöshet. (En snabbt stigande ungdomsarbetslöshet.)
• Budget/ekonomi. (Alla ramar börjar haverera.)
• Ökade skatter. (En trolig skattehöjning på 2 kronor.)
Har vi tappat förståndet?
Ärlig Norrlänning

lördag 3 oktober 2015

Sverige 2015

Polis överfölls av asylsökande på förläggning – fick livshotande skador
Sanerare hotades på asylboende i Lindesberg
Misshandel på asylboende i Blekinge
En anhållen efter storbråk på asylboende
Ett tjugotal “ensamkommande flyktingbarn” greps efter upplopp på asylboende
Misshandlade och hotade döda homosexuella på asylboende
Slagsmål och dödshot mellan asylsökande på Migrationsverket
Asylsökande knivhotade sin egen familj på asylboende
Asylsökare löpte amok och hotade skära personal på boende
Minst 80 asylsökande drabbade samman i storbråk på boende
Grov misshandel på asylboende i Mönsterås
Polis tvingades avvisa aggressiv man från Migrationsverket
Bråk på asylboende i Brännberg utanför Boden
Knivslagsmål på asylboende i Blekinge
14-årig flicka misshandlad på asylboende i Jokkmokk
Storslagsmål på asylboende i Laxå
19-årig asylsökande greps för olaga hot
Asylsökande i slagsmål på boende i Delsbo
Poliser knivhotades på asylboende
SVT-fotograf attackerades vid asylboende
Utvisningsdömd fick inte onanera i korridoren, misshandlade kvinnlig anställd
Asylsökande anhållen efter attack med skruvmejsel
Storbråk på asylförläggning, en gripen för grov misshandel
Ständiga bråk och polisutryckningar till asylboende i Halmstad
Affärsuppgörelse på asylboende urartade i slagsmål
Sexuella trakasserier och grov misshandel mot Migrationsverkets personal
Storbråk på asylboende – två knivskurna
Asylsökande greps för olaga hot
Grov barnmisshandel på asylboende
Stort polispådrag efter slagsmål på asylboende
Asylsökande greps för misshandel på ökänt boende
En gripen efter storslagsmål på asylboende i Vänersborg
Två personer knivskurna på asylboende
Religionsbråk på asylboende ledde till misshandel
En gripen efter knivslagsmål på asylboende
Tre personer omhändertogs vid bråk på asylboende
Polisutryckning till asylboende efter bråk och hotfull stämning
Ännu ett bråk på ökänt asylboende
En gripen för misshandel vid bråk på asylboende
Polis grep palestinier efter storbråk på Migrationsverket
Asylsökande man anhållen för misshandel
Knivskärning, misshandel och hot på asylboenden
Bråk på Migrationsverket i Östersund
En anhållen efter slagsmål på asylboende
Storbråk på asylboende
Bråk på asylboende tär på polisens resurser

söndag 27 september 2015

helvetet de styrande skapat för oss små.

Idag publicerar jag en hel artikel från NWT. För att den är så förbannat bra. Och beskriver framtids

helvetet de styrande skapat för oss små. Läs!

-"Vi ser de små tecknen överallt omkring oss. De som har råd undviker allt oftare offentliga miljöer som bibliotek och simhallar, för att slippa bråk och stök. Kvar blir de som bråkar och de som inte har någon annanstans att ta vägen.

Vanliga medelklassfamiljer börjar sondera marknaden för privat sjukvårdsförsäkring, eftersom de inte tror att landstingen kommer att tillhandahålla den vård som behövs i framtiden. Vänner och bekanta börjar på allvar sondera arbetsmarknaden utomlands eftersom de inte tror att svenska makthavare kommer att reda ut de problem som hopar sig.

Intresset för ”prepping” har fullkomligt exploderat de sista åren, det vill säga kunskapen om hur man klarar sig på egen hand vid en eventuell katastrofsituation. Ett antal bloggar på temat får fler och fler läsare och på sociala medier kan den som vill delta i diskussioner om allt från självhushållning till sjukvård. Personer i bekantskapskretsen berättar om hur de börjat bunkra konserver och vattendunkar.

Medan offentligheten huvudsakligen oroar sig för det onämnbara partiets framgångar i opinionsmätningarna, ser vi en annan och på sikt förmodligen lika allvarlig trend: de som checkar ut från det gemensamma och tar saker och ting i egna händer. Ord som ”medborgargarde” och ”gated community” hörs allt oftare i samtal och med allt mindre av den pejorativa klang som fram tills nyligen brukat vidlåda dem.

Oron är inte obefogad. Det offentliga Sveriges beredskap för katastrofscenarion är obefintlig. Under skogsbranden i Västmanland förra året fick frivilliga bidra med filtar och strumpor, eftersom beredskapslagren avvecklats. Inte bara civilförsvaret är avvecklat, även militärt står Sverige handfallet. Bloggaren Jägarchefen redogjorde nyligen för vad den svenska försvarsmaktens två brigader skulle räcka till: att försvara en plats, vid ett tillfälle. Skulle man i händelse av krig få för sig att försvara Gotland från angrepp skulle resten av riket ligga helt oförsvarat.

Samtidigt står såväl regeringen som den politiska oppositionen och talar om att ”ta ansvar”, vilket alltid handlar om att det är någon annan som skall ta ansvar. Ena stunden handlar det om att andra EU-länder skall ta ansvar för flyktingkrisen, andra stunden om att andra kommuner skall ta ansvar för bostadsbyggandet. Något eget ansvar tycks inte föresväva dem. Föga förvånande är förtroendet för såväl statsministern som för oppositionsledaren på historiskt låga nivåer.

Det finns mycket att invända mot den gamla socialdemokratiska enpartistaten och dess övertro på politikens förmåga att lägga människors liv till rätta, men den tog åtminstone ansvar för medborgarnas yttre säkerhet. Som ett led i neutralitetspolitiken satsades stort på såväl det civila som det militära försvaret. Det fanns en medvetenhet om att frihet och trygghet inte går att ta för givet.


Det kommer att bli svårt nog att vända den opinionsmässiga trenden. Ännu svårare kommer det att bli att vinna tillbaka de som tappat tron på det offentliga Sverige. De från höger och vänster som checkat ut och numera tänker ”rädda sig den som kan”. Lars Anders Johansson.

Poet, musiker och journalist och arbetar med kulturfrågor på Timbro."

http://nwt.se/asikter/ledare/2015/09/26/radda-sig-den-som-kan?refresh=true

onsdag 9 september 2015

sanningen skall göra er fri

FB-citat Stefan Sauk: 
Ur texten:
"Fredagen den 24 juli gästade skådespelaren Stefan Sauk radions P4 Extra, och programledaren, Erik Blix. Programmet som bestod av intervju med gästande Sauk, tog mot slutet en liten oväntad vändning. Stefan Sauk kom in på ämnet IS och de fasansfulla våld och dödande, som terrorgruppen har gjort sig känd för. Jag fick den känslan att detta utspel av Stefan Sauk, inte var väntat i programupplägget.

Censur, politisk korrekthet var två andra ämnen som dök upp under intervjun.- Det råder fnv en politisk korrekthet i det här landet, påtalade Sauk.- Man kan inte lita på att de nyheter som massmedia släpper ut är riktiga.- Man mörklägger, sa Stefan Sauk.
I bakgrunden hördes Erik Blix sucka lite djupt.- Vad menar du, säger Blix.- Jo, alla mina utländska kompisar, säger att man kan inte lita på de svenska nyheterna som släpps ut.- Man gör om, och direkt fejkar när man anser det nödvändigt.Stefan Sauk fortsatte:- Jag har en kompis som kommer från Italien. Han vägrar bestämt att läsa svenska tidningar. Han hävdar att om det händer nåt, så lägger man locket på, allt för att skydda förövaren. Detta när det rör sig om personer av utländsk härkomst.- Min kompis jobbar som forskare på Karolinska i Stockholm, och har bott i Sverige i många år. Han pratar flytande svenska. Så det föreligger en slags tyngd i det han säger.

- Ja, detta får ju stå för dig, Stefan Sauk, inflikar programledaren Erik Blix.- Absolut! Detta skriver jag under på. Man kanske gör det här från svenska myndighter för att vi skall slippa må dåligt, vad vet jag. Det är ett slags "omhändertagande".- Hur menar du nu...?- Ja, för att vi skall slippa höra om våld och ond bråd död, när vi sitter och äter våra frukostflingor om morgnarna. Men jag vill i stället få sanningen serverad. Jag vill inte bli matad med direkta lögner. Jag vet inte, men varför skall inte det svenska folket få veta, när alla andra länder berättar öppet? Det är nåt som inte stämmer."


Klippt från (http://soldatmamma.blogspot.fr/)

måndag 3 augusti 2015

SSU-ledare i Malmö utpekas som antisemit


Hämtat från DAGEN.se

I den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik skriver Adrian Kaba, ordförande för SSU Rosengård, att massmördaren Anders Behring Breivik banats väg av en "judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning". Nu ångrar tidningen publiceringen av de "helt oacceptabla formuleringarna". Men på Facebook står Adrian Kaba fast vid sina ord.


Tro och Politik är förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsens, tidning.
På ledarplats skriver Adrian Kaba, som är ordförande för SSU Rosengård och ersättare i kommunstyrelsen i Malmö, att Anders Behring Breivik inte är en "ensam galning", utan en del av en "internationell högerextrem rörelse".
Som delar av rörelsen nämner han bland annat den högerextrema gruppen European Defence League, och Counterjihadrörelsen, en löst sammansatt rörelse, som enas av föreställningen att det pågår en "islamisering". Adrian Kaba skriver:
"Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar av EDL skapats och där Counter-jihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat 'Facing jihad'."
"Jag har brustit i mitt arbete"
I ett tillrättaläggande på tidningens hemsida, fyra dagar efter textens publicering, beklagar Tro och politik publiceringen.
- Det förekom formuleringar som är helt oacceptabla, och de borde aldrig ha publicerats. Jag har brustit i mitt arbete, säger Hanna Hellström, chefredaktör och ansvarig utgivare.
Peter Weiderud är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Han har samtalat med Adrian Kaba och kallar det hela "en olycklig formulering".
- Adrian förstår att man inte kan använda begreppet judisk och konspiration i ett sådant här sammanhang. Det går inte. Vi är en rörelse som måste förstå och äga vad som ligger i de här begreppen. Han har begärt att få träda tillbaka som ledarskribent, säger Peter Weiderud.
På Adrian Kabas Facebook-sida skriver han att han "ber om ursäkt om det har skapat kränkande känslor", men han kritiserar samtidigt Svenska dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson som i ett blogginlägg menar att Adrian Kaba trampat in på "klassisk antisemitisk mark" då "alla judar klumpas ihop och beläggs med kollektiv skuld".
"Som sig bör tolkar SvD politiska blogg ledarartikeln om hotet från högerextremismen mot demokratin som en antisemitisk konspiration i stället för att ta det reella hotet på allvar.", skriver Adrian Kaba på Facebook.
Inget antisemitiskt utspel
- Jag känner Adrian och han är absolut ingen antisemit. Det var från hans sida inget antisemitiskt utspel, men hans formulering kan användas på det sättet, och det har han förstått, säger Peter Weiderud.
Men Adrian Kaba står fast vid sin åsikt om att Counterjihadrörelsen har en "sionistisk ideologi", och skriver på Facebook:
"Läs rapporten som Expo gjort kring Counterjihadrörelsen och kolla på samtliga bilder och vilket lands flagga som vajar i alla offentliga möten rörelsen har. Att sedan försöka dölja denna rörelses sionistiska ideologi är bara ett tecken på en demokratisk omogenhet hos liberala skribenter och hos vissa riksdagsmän i våra egna led."
- Jag har inte läst hans kommentarer på Facebook utan bara pratat med honom direkt. Han är en klok och bra person som gjort ett misstag. Jag kan inte se att det kan ha några konsekvenser för hans övriga uppdrag, säger Peter Weiderud.

fredag 12 juni 2015

Det är så tröttsamt

Den homosexuella agendan, och där inkluderar jag alla egendomligheter som LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender, cross-dressers…),  har fått ett fasligt uppsving under de senaste åren.

Mycket av det kan skyllas på President Obamas administration som aggressivt har främjat en homosexuell agenda och försöker att jämställa den homosexuella livsstilen med den som präglar den naturliga familjen. Genom detta agerande har administrationen mött en stor opposition från ett brett spektrum av amerikaner, som känner hot mot sin religiösa frihet och de sociala konsekvenserna av att främja en destruktiv homosexuell livsstil.  Här är några exempel.

Den homosexuella agendan grundar sig på intolerans mot alla som inte håller med dem och är ett väl samordnat, välfinansierat, omfattande, intensivt försök att infiltrera och påverka organisationer och samhället i stort, för att sprida desinformation och målet är att rekrytera barn.
Barn är priset till vinnarna i kulturkriget. De som kontrollerar vad unga människor får lära sig och vad de upplever kommer att avgöra den framtida inriktningen för vår nation. Det dominerande värdesystem hos en kultur kan totalt ändras av dem som har obegränsad tillgång till barn. Homosexuella aktivister förstå mycket väl  hur viktigt det är.

"Tolerans" är modeordet och det centrala temat för den homosexuella rörelsen och man förvränger ordets  innebörd för att stödja sin agenda. Som ett resultat av detta inser inte alla det hot som den utgör för oss, våra barn och våra friheter.
"Tolerans" betyder helt enkelt att erkänna och respektera andras tro och praxis utan att nödvändigtvis gilla det  eller sympatisera med dem. Men många homosexuella kräver mycket mer än att man respektera deras rättigheter; de kräver även godkännande, beröm och stöd för sina övertygelser, värderingar och livsstil.

Nu bombarderas våra barn i skolan med den homosexuella versionen av "tolerans". Med andra ord, alla åsikter, alla värderingar, alla livsstilar och all sanning är lika mycket värd. Detta är den grund på vilken våra barn indoktrineras av propagandan att de övertygelser och värderingar som de har med sig hemifrån inte skiljer sig från homosexuella värderingar.  Om man säger att något är rätt eller fel är man inte tolerant.

Boken “Heather has two Mommies” (1989), var den första jag kan erinra mig där man riktade sig direkt till barn.

American Thinker skriver om hur Hulu nu sänder en tecknad serie avsedd för barn om en pojke som räddar en prins och en prinsessa, men sedan väljer att gifta sig med prinsen.

Just precis, prinsen, den skäggige killen på bilden. Det är en kampanj för att lära barnen glädjen av, inte bara homoäktenskap, men också borderline pedofili och är helt  förkastligt.
Det är särskilt stötande att man fokuserar på förskolebarn.

Men pro-homosexuella grupper uppmuntras att komma till skolan och lära unga barn hur trevligt och normalt homosexualitet är.

The Gay, Lesbian, Straight Education Network  (GLSEN) har en årlig konferens .  Deras mål: träna rektorer,  skrota Bibeln, och kontrollera läroplanen. Enligt gruppen Concerned Women for America,  inriktar sig GLSEN på skolorna i södern.  Under konferenserna anordnar man en mängd workshops. Några av de ämnen som erbjuds är bland annat:. "Hur du tränar din rektor," "Avledande av bibelfrågor" och "Att integrera lesbiska och homosexuella elever i lämplig litteratur". Detta är deras mål, och deras arbete börjar redan på dagis.

Något man totalt “glömmer” att informera om är att den homosexuella livsstilen är mycket ohälsosam.
Det är helt klart att det finns allvarliga medicinska risker för samkönade beteenden. De som identifierar sig med LGBT-samfundet har i allmänhet väldigt många sexpartners, vilket i sin tur leder till en myriad av sexuellt förmedlade sjukdomar och även tidig död. Ungdom bör varnas för de obestridliga hälsorisker som är förknippade med en homosexuell livsstil.

The CDC Fact Sheet, “Reported STDs in the United States: 2012 Data for Chlamydia, Gonorrhea and Syphilis: 

“Trenddata visar att män som har sex med män (MSM) svarar för tre fjärdedelar (75 procent) av alla primära och sekundära syfilisfall. Primär och sekundär syfilis är de mest smittsamma skedena av sjukdomen, och om de inte behandlas, kan det leda till visuell försämring och stroke. Syfilis-infektion kan också göra att en person löper ökad risk för att förvärva eller överföra HIV-infektion. Sammanställning av data från flera större städer i hela landet indikerar att fyra av tio MSM med syfilis också är smittade med HIV. "
CDC rapporterar en 11,1 procent ökning av primära och sekundära fall av syfilis 2011-2012, med 15.667 rapporterade fall under 2012. Det anges att "ökningen gällde endast  män, i synnerhet homosexuella och bisexuella män." 


Klippt från http://everykindapeople.blogspot.se/

tisdag 9 juni 2015

NATIONALDAG FÖR VEM?

En allvarlig hälsning på Facebook från Ian Wachtmeister på Nationaldagen.
 
All makt utgår från folket. Sveriges Riksdag är den lagstiftande församlingen, vars ledamöter väljs i öppna demokratiska val. Riksdagen utser en regeringschef som i sin tur utser sin regering. Regeringen har den verkställande makten, vars intentioner och genomgripande åtgärder måste godkännas av Riksdagen. Så ungefär är det tänkt. De personer som innehar befattningar i vårt demokratiska system ska föregå med gott exempel, utan minsta tvekan följa grundlagen, Riksdagsordningen och Regeringsformen.
Allt detta är som det ska vara i en levande parlamentarisk demokrati, men hur ser det ut i verkligheten?
* Patetiska deklarationer från diverse håll om att Sverige är en humanitär stormakt. Men man blir inte stor därför att man har storhetsvansinne!
* Slarviga utrop i ödesmättade frågor av ekonomiskt helt obildade politiker att ”det har vi råd med!” Och plats, ni minns!
* Förvirrade utrop av statsministrar, som ser slutet nalkas att ”Nu ska ni öppna era hjärtan!”
* Samme statsminister mitt under sin yrkesutövning lärde landets alla skolbarn att de ska fortsätta att mobba dem som de tycker är avvikande. ”Ta inte i dem med tång”, sa Cirkusdirektören från Täby. Häpp!!
* En finansminister som kliade sig på örat medan han systematiskt stal från försvaret för att i stället genomföra sådant som han strax efter en valförlust skulle berätta att han inte ville göra!
* En ny och ytterst ovan statsminister som har uppenbara problem med att förstå vad han själv menar.
* En vice statsminister som slagit alla tidigare lågvattenrekord. Som representant för ett parti som kom till makten med hjälp av sjuka sälar, tycks hon ha drabbats av politisk dykarsjuka. Syrsättningen fungerar inte, vilket ska förklara att andra ska uppfatta att hon egentligen inte uppfattar vad hon själv säger.
* Sju partier som framträder tillsammans för att förklara att de driver olika politik och kommer överens om att driva sina motståndares politik.
* Ett härligt möte, som benämner den överenskommelse som de inte var överens om för DÖ. Klarsynen kanske fanns där bakom deras stela leenden och strakbenta framträdande: Sverige höll på att dö. Och det skulle de hjälpa till med. Eller?!
* En mediakår eller snarare mediakör som upplyfter sina hjärtan och utnämner sig själva till den granskande statsmakten utan att granska statsmakten. Utklädd till journalist är det lätt för en miljöpartist att föra sin talan. Och den övervintrade vänstern fortsätter att hålla till vänster. Vad annars. Detta lärde sig ju alla under Journalisthögskolans glada dagar!
* En f.d. utrikesminister som hade förväxlat Europa med Halland och med framgång lyckades ge EU nya friska problem i stället för de gamla som de inte heller lyckats lösa. Rumäner och bulgarer hade fortfarande varit rumäner och bulgarer om det inte varit för denne pådrivande Twitterdiplomat. Hoppsan! Huvudstaden fylldes av tiggare på grund av den konsekvensanalys som EU aldrig gjorde. ”Ville dom hit till våra permanenta uppehållstillstånd, trots att de kunnat stanna hemma och göra ingenting. Det hade jag ingen aaaaning om!!” Nästa Twittertips: ”Rumäniens sak är vår. Själv bor jag i praktiken inte längre i Sverige, så då kan ju de göra det i stället. Dock inte i Halland!”
* En ny utrikesminister blir rikets stämma i världen. En värld som kliar sig i huvet och undrar vad hon menar. Allvar kan det väl inte vara?! Kul grepp med feministisk utrikespolitik. Liksom att
statsministern erbjöd krigets Ukraina en lektion i genusperspektivism!
* Kongress efter kongress i det ena partiet efter det andra utan att någon på allvar talar om elefanten i rummet. Invandring vaddå?! Det är väl inget att diskutera? Huvudsaken är att vi inte samarbetar med det parti som ensamt vann senaste valet och som fått rätt i varenda fråga som det lyft fram. Tekniken är etablerad: ”Först ignorerar man dem, sen förlöjligar man dem, sen bekämpar men dem och …. sen vinner de!!” Usch så besvärligt! Vi måste hitta på fler sätt att spela bort väljarnas åsikter. Det där med rasist går inte så bra längre. Och fascism – denna av italienska fackföreningar skapade rörelse – handlar om att överheten struntar i vad medborgarna tycker och säger. Riksdagen är alltså proppfull med fascister! Statsministern kan därför trösta sig med att han inte är ensam. Och har han svårt med gränsdragningen kan han ju fråga vice statministern. Om han har tid att lyssna på svaret!
* Så här kan man fortsätta men till slut blir den uppenbara frågan: VAD I H-E HÅLLER VI PÅ MED i detta land?! Och vad är det för folk som stillatigande godtar det som sker?? Är folket i färd med att långsamt och omärkligt kokas som grodor? Är människor faktiskt rädda och i så fall för vad?
Jag har en förklaring som kan vara obehagligt riktig!
Vem kan ha skapat detta allvarliga läge med berått mod? Kanske ingen! Det kan vara så att de som tagit över Riksdagen och kan tala snabbt utan att säga något och definitivt inte kan räkna samt bevisligen inte vill höra folkets frågor, eftersom de inte kan besvara dem… det kan vara så illa att de tror på vad de (inte) gör. De tror kanske på allvar att försynen har tvingat deras land att bli en soptipp där andra länder kan dumpa det de själva inte vill ha. De kanske tror att det skamlösa tiggeri och utesovande som präglar stadsbilden i
Sveriges städer men inte i andra länder är ofrånkomlig! (Jag var nyligen i Edinburgh och London. Där fanns inte sammanlagt lika många som på ett kvarter i centrala Stockholm!). De kanske menar att de som representanter för den humanitära stormakten, måste öppna sina hjärtan och lösa alla problem var de än finns och hur många det än gäller. Det är faktiskt möjligt att det blir så, om man inte kan räkna!
De kanske inte tycker att de förråder sitt eget land, när de gör just det; sätter sitt eget land och det folk de är satta att representera i sista rummet. Först ska alla andra ha sitt.
De kanske inte vågar ta ansvar! De kan vara rädda för att tappa sin politiskt betalda tillvaro, eftersom det inte finns civila jobb där det krävs så litet av egen kompetens?! Och det är obekvämt att sätta stopp allra helst om man blir överrumplad av varje snyfthistoria som media kan rada upp. Men det är ju därför det behövs ledare. Personer som kan se skogen och inte bara träden.
De kanske inte förstår att de ljuger bara för att de vägrar berätta sanningen.
De kanske lever ett förtvivlat liv och vill hålla ut i det längsta, tills taket ramlar in och då kan man ju alltid skylla på att ”besluten var tagna i demokratisk ordning!”
KAN FAKTUM VARA ATT VÅRA POLITIKER I ALLMÄNHET SAKNAR STOTHET, FÖRMÅGA OCH MOD? Jag tycker att bevisen börjar bli överväldigande. ”Var äro de som kunde allt blott ej sin ära svika, de voro män av äkta halt och världens herrar lika. De drogo bort från vin och sång, till vardagslivets tråk och tvång….” så sjöng vi en gång för mycket länge sen under studenters lyckliga dagar. Nu sjunger man inte alls eller så blir det Internationalen och Arbetets söner utan att någonsin ha haft ett riktigt arbete.
SÅ, VAD MÅSTE NU SKE ?
* Alla medborgare måste begripa att de ska lägga sin röst på det parti som ligger närmast sanningen och närmast vad de själva tror på. Vad än kompisarna snackar om.
* Varje läge som kan tvinga fram ett nyval måste utnyttjas!
* Anmäl DÖ överenskommelsen till Europadomstolen. Alltid kan det väcka någon.
* Lyssna på David Cameron I Storbritannien och hans krav på förändringar inom EU!
* Ni som förr haft som princip att aldrig sticka ut huvudet måste göra just det nu. Nu eller aldrig!!!
* Inom och utom de politiska organisationerna måste en opinion väckas, som säger att det duger inte att ni politiker duckar och ljuger. Sverige har fått ett jätteproblem på grund av detta!
* Invandrings- och integrationsfrågorna är enormt stora. Därför att politikerna under lång tid låtsats att de inte finns! Sverige är värst i Europa. Med tio-potenser (betyder minst tio gånger fler än andra länder) Nu får det vara nog. Bort med alla PUT (Permanenta uppehållstillstånd). Ut med signaler i världen att det inte finns mera plats i Sverige.
* Tillämpa gällande lagar. Förbjud det organiserade tiggeriet (dvs allt tiggeri)!
* Gör Stockholm och andra till städer, som är snygga och välskötta! Det gick i hundra år. Då går det nu också!
* Inför politiska körkort (det tar en viss tid) så att inte vem som helst kan väljas in i Riksdagen, även om alla givetvis får rösta. Kunskaper i ekonomi, geografi, historia, statsvetenskap mm är nödvändiga. Annars blir det ”Kära Dagbok; idag hittade jag på något riktigt kul för Sverige…”
* Våra politiska företrädare ska respektera andras åsikter och föregå med gott exempel. Med makt följer ansvar. Med stor
makt följer stort ansvar. Lämna alltså det moderna tänkesättet att ”Vad ska jag med makt till om jag inte kan missbruka den?!”
* Bilda seniorförbund inom existerande partier. Gärna kvinnoförbund. Gamla damer är den grupp som vågar mest och tänker bäst!
* Installera lögndetektorer i Riksdagen och använd dem ofta! (Det träffsäkra förslaget kommer från Sven Hagströmer)
* Kräv svar på era frågor! Agera lokalt! Kom ihåg att all makt ligger hos folket!
* Använd sociala media. Gammelmedia sjunger sin svanesång och är politiska – inte journalistiska – aktörer.
* Var aldrig rädda för att de ger er epitet som rasist, därför att ni tycker att deras invandringspolitik liknar förräderi! Mot det land som vi alla lever i och känner ansvar för.
* Kräv ytterst skärpta tag mot de ISIS mördare som utbildas och kommer tillbaka till vårt land. De som är vårt lands fiender, ska vägras tillträde. De ska inte bjudas på kaffe och komma först i bostadskön !!!
* Helga Nationaldagen som våra grannländer Norge och Finland gör! Vi har en kultur, en historia och en värdegrund som vi ska vårda och försvara. Och ingen religiös fanatism ska tillåtas, även om vi själva bäddat för den genom vår flathet.
* Sträck på er! Utnyttja er medborgerliga rätt! Bekämpa allt översitteri! VÅGA VARA VÄRDIGA!
* Sunt förnuft – personlig frihet – hänsyn till andra; var mottot för ett parti på 90-talet som hette NyDemokrati!

måndag 8 juni 2015

Islam skapar dödliga konflikter i världen.

”De anklagar de länder de trivs bäst i !!

De skapar till och med fanatiska terrorgrupper för att förändra demokratiska länder där muslimer är mest lyckliga att leva i.”

Trots att islams sharialagar är fullständigt oförenligt med västvärldens demokrati, människosyn, jämställdhet, religionsfrihet, så växer religionen i västvärlden.

Men om nu islam är så bra, varför väljer då muslimer att bosätta sig i kristna länder?
Radikala muslimer är som svensk pk medias vänster vridna journalister. De ser islam som positivt och spännande, men de vill inte bo bland muslimsk befolkning.

Hur ser det då ut i världen? Kan muslimer bo sida vid sida med andra folkgrupper?

Kristna, judar, hinduer, buddhister, sikher, bahaier, shintos och ateister kan bo med varandra utan större problem.

Muslimer har problem att bo med kristna, judar, hinduer, sikher, bahaier, shintos och ateister.

 Muslimer som lever med muslimer är inte lyckliga i Gaza, Egypten, Libyen, Marocko, Iran, Irak, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Syrien, Libanon, Nigeria, Kenya, Sudan, Kina, Indien, mm.

Men de är mest lyckligast i demokratiska länder som Australien, England, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland, Spanien, USA, Kanada, Norge, Danmark, Finland och väldigt förtjusta i Sverige.

De är lyckliga i alla länder som inte är islamiska.

Och vilka anklagar de för sina problem?

Inte Islam.

Inte deras ledarskap.

Inte sig själva.

De anklagar de länder de trivs bäst i !!

De skapar till och med fanatiska terrorgrupper för att förändra demokratiska länder där muslimer är mest lyckliga att leva i.

Islamic Jihad, IS, Al-Qaida, Talibaner, Hamas, Hizbollah, Boko Haram, Al-Nusra, Abu Sayyaf, Al-Badr,  Muslim Brotherhood, Lashkar-e-Taiba, Palestine Liberation Front, Ansaru, Jemaah Islamiyah, Abdullah Azzam Brigades, med flera.

Terrorismen växer kraftigt i både intensitet och utbredning i världen.

Muslimer värst drabbade av terrorattacker. Totalt utsattes 60 länder för dödliga terroristattacker under förra året och ökningen kan kopplas till radikala islamska grupper vars våldsamma teologier fått kraftig spridning.

Bakom 66 procent av terrordåden i världen under förra året låg fyra extremistiska islamiska grupper. Det är al-Qaida, talibanerna, Islamiska staten och Boko Haram.

Runt 80 procent av alla dödsoffer för terrorism är dock muslimer i den islamska delen av världen.

(Lånat från https://nationellyttrandefrihet.wordpress.com/)

lördag 4 april 2015

Fredrik Reinfeldt har kommenterat och Ullenhag/Sahlin och Löfvén har lajkat: - Vi har ingen egen kultur och inga egna seder. Vi är ett land av många kulturer, och svenska seder måste reflektera vår multikulturella rasbakgrund. Sverige är inte vitt. Sverige är inte kristet. Och Sverige tillhör inte någon exklusivt. Vi är ett hem för alla som längtar efter ett bättre liv på nån annans bekostnad. 

De illegala är såna rättfärdiga fajters så de väljer Sverige trots att smugglarna tar miljonbelopp för resan hit. De riktiga svenskarna uppskattar Sverige för att vi så varmhjärtat och stort välkomnar allas rätt till traditioner som sharialagar, hedersmord, gettofristäder, no go zones, öppna skjutningar, bilbränder, judehat, vägpirater, skräcktiggare, rån, välfärdsbedrägerier och allt annat kulturellt som aldrig en fisig svensk skattebetalare nånsin skulle komma på.

fredag 20 februari 2015

Hold Obama and Liberal Media Accountable!‏

Over the weekend, ISIS beheaded 21 Christians in Libya. President Obama promptly issued a condemnation of the attack, but he neglected one word: Christian

The same week, the President said that the Jews murdered in Paris by Islamic terrorists at a kosher supermarket were attacked "randomly". 

See, to the President, ISIS isn't Islamic, and their victims aren't Christian or Jewish. ISIS is truly just a manifestation of how terrible America and Israel are. If only Americans would get off their "high horse" and stop criticizing radical Islam, everything would be okay. If Israel stopped trying to survive and just allowed Obama to give Iran freedom to go nuclear, all would be well. 

Meanwhile, the media give Obama a free pass. They're too busy criticizing Christians for the Crusades or Benjamin Netanyahu for speaking before Congress to hold the President to his duty to keep us safe from enemies foreign and domestic. 

onsdag 18 februari 2015

Svenska judar överger städer samtidigt som myndigheterna ger plats för radikala muslimer

Klistrat från: Stoppa Bojkott Mot Israel

"Svenska judar överger städer samtidigt som myndigheterna ger plats för radikala muslimer"
- Av Ben Shaphiro
I efterdyningarna av mordet på en man vid Köpenhamns synagoga, medlem av en fredens religion, sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, "Denna våg av attacker väntas fortsätta. Judar förtjänar trygghet i alla länder, men vi säger till våra judiska bröder och systrar; Israel är ditt hem." Den ryske emigranten Natan Sharansky bekräftade Netanyahus uttalande med "Det finns ingen framtid för judarna i Västeuropa."
Som svar, ropade europeiska ledare ner Netanyahu. "Vi vet att det finns tvivel, frågor inom (den judiska) gemenskapen", sade Frankrikes president Francois Hollande, som valdes med över 93 procent av de muslimska rösterna. "Jag kommer inte bara låta det som sades i Israel passera vilket leder människor att tro att judar inte längre har en plats i Europa och Frankrike i synnerhet." Samma vecka, sprutmålades hundratals judiska gravstenar i östra Frankrike.
Utan tvekan kommer europeiska antisemiter hävda att Netanyahus kommentarer visar helt enkelt varför Europa måste tvinga bort sina judar eftersom Israel bara är så hemskt. Det är åtminstone vad en tysk domstol i staden Wuppertal kom fram till efter att ha dömt två tyska palestinier för att sätta eld på en synagoga. Domstolen i Wuppertal konstaterade att männen helt enkelt försökte föra "uppmärksamhet till konflikten i Gaza." Med andra ord är det rätt att ge sig på judar på grund av Israel.
Men det är just det omvända som är sant: Israel är ett rättvist spel eftersom den är judisk. Detta är den smutsiga lilla hemligheten av anti-israelisk policy: Den är nästan helt antisemitisk. Det är därför som muslimer attackerade judiska synagogor i Paris under kriget i Gaza eftersom Israel är en stand-in för judarna, inte tvärtom.
Var Israel ett muslimskt land skulle resten av världen se det som en ledstjärna av ljus och hopp för framtiden för en hel religion. Eftersom den är judisk inriktar muslimer sig på dess förstörelse och resten av världen irriterar sig över Israels otäcka vana att försöka överleva. Världen hatar Israel för att den är judisk. Den hatar inte judar på grund av Israel. Israel är bara en bekväm ursäkt.
Radikala muslimer slår mot judar i hela världen och förstärker därmed, ironiskt nog, behovet av staten Israel. Deras argument tycks vara att Israel är en onödig judisk nationalistisk cancer och för att bevisa detta argument föreslår de att döda judar över hela planeten och lämnar ingen plats säker för judar - utom i Israel.
Så judarna åker till Israel i stora antal. Europas regeringar kan försöka ta ner Netanyahu för hans förmenta, bryska avvisande av europeisk tolerans, men den förmodade toleransen betyder mindre och mindre när svenska judar överger städer samtidigt som myndigheterna ger plats för radikala muslimer.
Europas regeringar kan fördöma Gazakriget, men judar ser att kriget för vad det var, nämligen en övning i judisk självbevarelsedrift, med européerna som återigen försöker att förhindra sådan självbevarelsedrift.
Till skillnad från européerna fortsätter amerikanerna att stödja Israel eftersom Amerika bygger på judisk-kristna principer. Amerika omfamnar judendomen och därför omfamnas Israel, inte tvärtom.
Formeln är enkel: Älska judar; älska Israel. Hatar judar; hatar Israel. Att kritisera israeliska åtgärder kanske inte är antisemitism men har har en vana att backa dagordningen för antisemiter.
Länk till originaltexten på engelska: http://www.truthrevolt.org/…/israel-problem-or-are-jews-pro….

tisdag 17 februari 2015

Islam i världen

Muhammed föddes ungefär år 570 e.Kr. i staden Mecka på den Arabiska Halvön. Han blev tidigt föräldralös och uppfostrades av sina släktingar. När han reste runt som kamelförare kom han i kontakt med främmande platser och människor, många av dessa var judar och kristna.
Vid 25 års ålder gifte han sig med Khadidja som hade ärvt en kamelkaravan efter sin döda man och därför var förmögen. När Muhammed var i 40-årsåldern fick han sin avgörande uppenbarelse. Han såg ängeln Gabriel på berget Hira.

Muhammed var analfabet och kunde inte läsa, men när han satt där på berget Hira hörda han en röst från himmelen som sa ”Du är guds sändebud och jag är Gabriel”. Det var då Muhammed förstod att han var menad att sprida tron. Han var en profet.

Efter uppenbarelsen började Muhammed predika om att det bara fanns en gud – Allah. Men det gick inte så bra eftersom det var många som inte höll med om det han sa. Därför blev han uppmanad att flytta till staden Yathrib, så det gjorde han. Men han fick bara flytta på ett villkor:  att han slöt fred mellan de olika stammarna. Efter Muhammeds flytt bytte staden namn till Medina som betyder Profetens stad. Det är här tidräkningen för muslimer börjar, år 622 e.Kr.

Först blev det fred mellan kristna, judar och muslimer men folket i Mecka gillade inte Muhammeds åsikter och maktambitioner, därför blev det krig mellan städerna. De förenade stammarna i Medina krigade tillsammans i ett heligt krig som kallades Jihad. År 622 vallfärdade Muhammed från Medina till hans hemstad Mecka. Samma år som vallfärden skedde dog Muhammed och begravdes i Medina.
Så har det hållit på, Jihad, i nästan hela den muslimska världen är det konflikter med biverkningar i Paris och Köpenhamn.

Vi ser i dag hur stater som Irak, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen med flera kollapsat. Libanon kan vara på väg. Här i väst säger PK att det har inget med islam att gör. Alltså islam har inget med islam att göra, det låter rätt dumt.

Al-Qaida, ISIS, Hamas, Nusra-fronten, Boko Haram, Hizbollah, PLO, Muslimska brödraskapet, al Shabab, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Fatah, Nusrafronten, talibanerna…listan skulle kunna göras lång men de har inget med islam att göra enligt PK. Det är bara enstaka extremister som sätter världen i brand från Gibraltar till Filippinerna.

De är bara missförståtta när de utrotat alla judar i området, de kristna är på god väg, muslimer av fel sort också, homosexuella är kul att slänga ut från höga byggnader och journalister skär man halsen av, men det har inget med islam att göra.

Många miljoner människor är på flykt, de behöver hjälp. Men vi kan inte hjälpa folken i Mellanöstern.

Vi kan bojkotta de länder som finansierar terrorn som Saudiarabien och Iran men det hjälper inte ett dugg att vi kärleksbombar moskéer i Eskilstuna, där muslimerna klantade till det med frityrolja i köket och sedan skyllde på attentat och islamofobi.

Lösningen på den muslimska världens problem ligger i den muslimska världen. Det är där som alla de 99 % som sägs vara moderata och vettiga muslimer måste gå ut på gatorna och göra slut på intolerans och extremism.

Islams problem är islam och har så varit sedan Muhammeds dagar…från Dakar till Manila