måndag 3 augusti 2015

SSU-ledare i Malmö utpekas som antisemit


Hämtat från DAGEN.se

I den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik skriver Adrian Kaba, ordförande för SSU Rosengård, att massmördaren Anders Behring Breivik banats väg av en "judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning". Nu ångrar tidningen publiceringen av de "helt oacceptabla formuleringarna". Men på Facebook står Adrian Kaba fast vid sina ord.


Tro och Politik är förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsens, tidning.
På ledarplats skriver Adrian Kaba, som är ordförande för SSU Rosengård och ersättare i kommunstyrelsen i Malmö, att Anders Behring Breivik inte är en "ensam galning", utan en del av en "internationell högerextrem rörelse".
Som delar av rörelsen nämner han bland annat den högerextrema gruppen European Defence League, och Counterjihadrörelsen, en löst sammansatt rörelse, som enas av föreställningen att det pågår en "islamisering". Adrian Kaba skriver:
"Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar av EDL skapats och där Counter-jihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat 'Facing jihad'."
"Jag har brustit i mitt arbete"
I ett tillrättaläggande på tidningens hemsida, fyra dagar efter textens publicering, beklagar Tro och politik publiceringen.
- Det förekom formuleringar som är helt oacceptabla, och de borde aldrig ha publicerats. Jag har brustit i mitt arbete, säger Hanna Hellström, chefredaktör och ansvarig utgivare.
Peter Weiderud är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Han har samtalat med Adrian Kaba och kallar det hela "en olycklig formulering".
- Adrian förstår att man inte kan använda begreppet judisk och konspiration i ett sådant här sammanhang. Det går inte. Vi är en rörelse som måste förstå och äga vad som ligger i de här begreppen. Han har begärt att få träda tillbaka som ledarskribent, säger Peter Weiderud.
På Adrian Kabas Facebook-sida skriver han att han "ber om ursäkt om det har skapat kränkande känslor", men han kritiserar samtidigt Svenska dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson som i ett blogginlägg menar att Adrian Kaba trampat in på "klassisk antisemitisk mark" då "alla judar klumpas ihop och beläggs med kollektiv skuld".
"Som sig bör tolkar SvD politiska blogg ledarartikeln om hotet från högerextremismen mot demokratin som en antisemitisk konspiration i stället för att ta det reella hotet på allvar.", skriver Adrian Kaba på Facebook.
Inget antisemitiskt utspel
- Jag känner Adrian och han är absolut ingen antisemit. Det var från hans sida inget antisemitiskt utspel, men hans formulering kan användas på det sättet, och det har han förstått, säger Peter Weiderud.
Men Adrian Kaba står fast vid sin åsikt om att Counterjihadrörelsen har en "sionistisk ideologi", och skriver på Facebook:
"Läs rapporten som Expo gjort kring Counterjihadrörelsen och kolla på samtliga bilder och vilket lands flagga som vajar i alla offentliga möten rörelsen har. Att sedan försöka dölja denna rörelses sionistiska ideologi är bara ett tecken på en demokratisk omogenhet hos liberala skribenter och hos vissa riksdagsmän i våra egna led."
- Jag har inte läst hans kommentarer på Facebook utan bara pratat med honom direkt. Han är en klok och bra person som gjort ett misstag. Jag kan inte se att det kan ha några konsekvenser för hans övriga uppdrag, säger Peter Weiderud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar