söndag 25 oktober 2015

Frågor till Omar Mustafa


När ska Sverige bemöta allt förtryck av kvinnor som sker i Islams namn?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam sprider om homosexualitet?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Demokratin?
När ska Sverige bemöta allt hat Islam riktar mot Judar?
När ska Sverige bemöta allt hat som Islam riktar mot Kristna?
När ska Sverige bemöta allt hat, förtryck, våld och hot Islam utför mot alla de som anses "otrogna"
När ska Sverige bemöta Islams könsapartheid?
När ska Sverige tala om för Islam att i Sverige råder inte teokrati utan sekulär demokrati?
När ska Sverige bekämpa alla de No Go Zoner som är Islamdominerade och ger uttryck för sitt förakt gentemot den svenska lagstiftningen och där Polisväsendet förlorat kontrollen?
När ska Islamska förbundet börja debatterar sitt egna ansvar i ett hat och extremistiskt underbyggt system som hotar stora delar av vårt samhälle, våra lagar och vår öppenhet och frihet?
Rasism kan enbart bekämpas om Nationalstaten Sverige likställer samtliga invånare, religioner och trosutövningar, flumkulturer och andra kulturer under ett och samma ansvar, nämligen det att följa den demokratiska lagen!
Så Omar Mustafa, man ska inte kasta sten i glashus, speciellt inte om man sitter i ett helt palats byggt av glas som i ditt fall!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar