söndag 18 oktober 2015

Sveriges hjärna är lobotomerad.

Har vi tappat förståndet?

ORDET FRITT Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem, skriver dagens insändarskribent.

Jag är en person uppvuxen på 50-talet. Det var den tid Sverige industrialiserades och jordbruken började avvecklas. Bondgrabbarna blev industri- och byggnadsarbetare och även uppfinnare och företagsledare.

Optimismen och framtidstron var oerhört stark. Landet hade genomlidit ransoneringar och massmönstringar under kriget, men som en homogen och starkt sammansvetsad befolkning hade man kommit ut ur detta.

Våra föräldrar och förfäder hade under parollen ”göra rätt för sig” lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Denna välfärd har vi själva byggt på ytterligare och tänkt skicka vidare till våra barn, men den håller på att förskingras genom en oansvarig flyktingpolitik som i dag kulminerat med en helt okontrollerad invandring.
Våra politiker talar i dag endast om hur invandrarna skall sättas i första rummet angående bostäder, utbildning och arbete. Detta skall ske genom inrättande av olika snabbspår. Man tycks ha glömt sina väljare och deras barn och barnbarn som skall stå tillbaka och invänta sin tur om den nu någonsin kommer.
Argumentationen för den massiva invandringen är naturligtvis den humanitära situationen, som enligt min mening bäst löses och kommer flest till del med hjälp på normalt sätt i närområdet. I övrigt talar man om det positiva med ett mångkulturellt samhälle samt att den demografiska utvecklingen kräver fler människor utifrån. Jag noterar att Japan föregående år tog emot elva invandrare och att man har världens äldsta befolkning. Man har dock fortlöpande löst problematiken, något som vi med all säkerhet också skulle göra. Övriga nordiska länder ser inga problem.
Invandringspolitiken som skulle tillföra så mycket har i stället skapat näst intill oöverstigliga problem till mycket stort men för vår befolkning;

• Extrem bostadsbrist. (Regeringen handfallen.)
• Havererad skola. (Regering och kommun utan idéer.)
• Bristande sjukvård. (Regering och landsting handlingsförlamade)
• Ett tudelat samhälle. (Folkgrupper med helt olika ideologier.)
• Samhällen/stadsdelar i förfall. (Rinkeby, Rosengård med flera.)
• Kriminalitet och grovt våld. (50 områden utan kontroll. Ligor bestämmer.)
• Allmän välfärd. (Brister i all samhällsservice.)
• Ökad arbetslöshet. (En snabbt stigande ungdomsarbetslöshet.)
• Budget/ekonomi. (Alla ramar börjar haverera.)
• Ökade skatter. (En trolig skattehöjning på 2 kronor.)
Har vi tappat förståndet?
Ärlig Norrlänning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar