onsdag 28 oktober 2015

Nationalstatens upplösning, mot anarki.

Invandring. Nationalstatens upplösning, mot anarki. Detta är givetvis ett värsta tänkbara scenario. Men utvecklingen vi ser just nu, går mot statsupplösning som enda logiska och ofrånkomliga resultat. Om den inte stoppas.

Man kan se en stat som en gemensam överenskommelse. En social konstruktion bestående av ett folk inom ett territorium med ett våldsmonopol, som styrs av en gemensam lagstiftning. Detta kontrakt mellan medborgarna innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla fundament i staten måste vara klart och tydligt definierade. Efter stora förändringar de senaste två decennierna, kan i dag staten Sverige ifrågasättas på samtliga punkter.

Folket? Är det svenska medborgare, EU-medborgare, eller alla som råkar befinna sig inom landet? Har alla som vill rätt att bli medborgare? Vad är vitsen med ett medborgarskap när alla kan åtnjuta rättigheter utan att identifieras, samtidigt som skattskyldighet bara åligger medborgaren?

Territoriet? Var går gränsen för territoriet? Är det Sverige eller EU? Kan, och vill vi, försvara territoriet?

Våldsmonopolet? Även här tycks det råda oklarhet då både polis och brandkår ibland kan mötas av en stenkastande mobb i flera av våra utanförskapsområden. Vittnen vågar inte träda fram för polisen för att lösa de ouppklarade skottlossningar som förekommer titt som tätt. Folk litar inte på att polisen kan skydda folket, och tilliten mellan medborgarna avtar.

Lagstiftningen? Den är både luddig och motsägelsefull. Även de som befinner sig illegalt i landet och ska utvisas, har rätt att anonymt ta del av både sjuk- och tandvård, och till och med försörjningsstöd enligt flera domar. Icke medborgare, romer, tillåts ockupera och ta över privat egendom från medborgare.

Man kan INTE kompromissa med dessa fundament för att säkerställa en trygg och stabil statsbildning. Alla ska kunna identifieras. Gränserna för territoriet ska kontrolleras och försvaras. Våldsmonopolet måste vara absolut.

Utvecklingen går just nu åt helt fel håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar