tisdag 2 september 2014

Svenska Kyrkan sviker förföljda kristna

Hallå Svenska Kyrkan med Antje Jackelén i spetsen, vart är era protester, eller är det så att bröder och systrar i Kristus inte är värda att försvaras?

Denna sommar har de sudanesiska muslimska myndigheterna beordrat att flera kyrkor förstörs. Den 1 juli revs en kyrka i norra Khartoum som tillhörde en församling med 600 medlemmar. Med endast 24 timmars varsel kom 70 statliga ämbetsmän för att riva kyrkan och hävdade att myndigheterna behövde marken för lågkostnadsbostäder. Församlingens administration anhöll om att rivningen skulle skjutas fram tills regnperioden var över, men myndigheterna vägrade.

Vi har samlats och bett i ett tält … eftersom kyrkan har rivits”, berättar en av församlingsmedlemmarna några veckor efter det skedda. ”Myndigheterna vill inte att vi gör det, men ändå vägrar de anvisa oss något annat utrymme för våra gudstjänster. Be tillsammans med oss för denna situation. Vi litar på att Gud har en lösning. Han förmår allt och är stor.”

De kristna har också förbjudits att bygga nya kyrkor. Den sudanesiske religionsministern Shalil Abdullah återinförde den 12 juli stoppet för nya kyrkbyggen och uppgav att det redan finns tillräckligt med kyrkor i Sudan. Generalsekreteraren för Sudans kyrkoråd, pastor Kori El Ramli överraskades av detta nya förbud och sade: ”Vi växer, vi behöver fler kyrkor.”

Tyvärr har detta fortsatt och den 25 augusti stängde myndigheterna Khartoums centralkyrka där 550 kristna brukade samlas varje vecka. Enligt tjänstemännen var orsaken till beslutet att byggnaden var registrerad som kontor, men användes som gudstjänstlokal. När några av församlingens ledare besökte säkerhetsbyrån för att försöka hindra stängningen, fick de till sin överraskning se ett dokument, som undertecknats av en av kyrkans styrelsemedlemmar, där det framkom att byggnaden enbart skulle användas som kontor och inte som kyrka. Man misstänker att styrelsemedlemmen skrivit under dokumentet under påtryckningar och efteråt tillsagts att inte tala om det för någon. ”Be för att detta fall ska redas ut. Församlingens ledning och pastorer är mycket oroliga och förtvivlade över att inte ännu ha funnit en lösning. De vet fortfarande inte var de ska hålla sina gudstjänster”, rapporterade en lokal medarbetare.

Vi vet att Kristi kyrka handlar om mer än byggnader, men vi vet också hur viktigt det är för församlingslivet att ha en plats där man kan träffa andra kristna, få undervisning och tillbe Gud. Hebreerbrevet 10:25 uppmanar oss att inte överge våra sammankomster, men våra sudanesiska bröder och systrar blir tvungna att göra precis det ifall de inte har någon plats att samlas på.

Rivningen av kyrkobyggnader kanske inte ser så allvarligt ut om man jämför med den dödsdom som Meriam Ibrahim dömdes till tidigare i år i Sudan (se Veckorapport 16). Men medan Meriams fall orsakade världsvida protester, är det lättare för omvärlden att ignorera kyrkorivningar och lättare för de sudanesiska myndigheterna att komma undan med det. Det handlar om att kyrkan sakta men säkert pressas för att slutligen kvävas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar