tisdag 13 augusti 2013

TystnadsspiralenDen tyska sociologen och statsvetaren Elisabeth Noelle-Neumann har lanserat ett begrepp som hon kallar för tystnadsspiralen. Begreppet är en vedertagen teori inom opinionsbildning. Det handlar om att få människor att tro att just deras uppfattning/åsikt är i minoritet. Teorin används för att påverka människors åsikter. Speciellt människor som gärna vill vara andra till lags eller försöker att undvika konflikter med sin omgivning påverkas kraftigt.

Man kan sammanfatta teorin genom två påståenden:
(1) Ju mer min åsikt avviker från det som uppfattas vara gruppens åsikt, desto mindre benägen kommer jag vara att föra fram min åsikt.
Det är väldigt skönt att tänka och tycka som andra. Om man inte sticker ut minimerar man ju risken för konflikter. Vad omgivningen har för uppfattning kan hindra oss för att framföra våra egna uppfattningar. Om skillnaden mellan mina åsikter och gruppens är skilda från varandra kommer jag att bli tyst. Att föra fram åsikter som strider mot det som jag tror är gruppens är något vi inte gärna vill göra. Vi vill inte sticka ut, inte vara udda.


(2) Ju tystare jag blir, desto mer avvikande kommer mina åsikter att uppfattas.
Om ingen annan har samma åsikter som jag, kommer mina åsikter att verka onormala. Och ju mera onormala mina åsikter verkar vara, desto mindre benägen är jag att föra fram dem. Jag hamnar i en nedåtgående spiral. Det börjar med att avvikande åsikter utpekas som onormala. Och de människor som då har de onormala åsikterna blir tystare och tystare. Genom detta blir ju åsikterna ännu mera onormala. Och så där fortsätter det.

Metoden används mer i dag än någonsin tidigare. Hur många är det inte som frenetiskt arbetar för att få vissa åsikter att verka onormala och avvikande? Ett vanligt knep är att använda nedsättannde omdömen samt "guilt by association" för att stämpla oliktänkande och därmed få bort dem från offentlighetens ljus. Exempelvis kallas den som har en traditionell syn på äktenskapet för homofob. Den som ifrågasätter islam får stämpeln islamofob på sig. Och den stackare som tror på Bibeln är helt klart fundamentalist. Och vem vill bli stämplad som avvikande? Vi ser idag exempel på hur media gärna vill dra paralleller mellan skjutningarna i Norge och SD. Detta skapar tystnad från dem som står vid sidan av det politiskt korrekta, och vi får ett verkligt hot mot vår demokrati.

Men inte endast privatpersoner råkar ut för detta, också pressfriheten inskränks när åsikterna inte är de politiskt korrekta. Genom att misstänkliggöra obekväma debattörer och få dem att framstå som rättshaverister eller extremister får man människor att undvika att läsa vad dessa skriver, för som jag redan nämnt vill ingen stå utanför gruppen och gruppens åsikter. Men det absolut vanligaste sättet att förhindra att avvikande åsikter kommer till allmänhetens kännedom är att helt enkelt vägra att trycka dem, kasta manus i papperskorgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar