tisdag 17 september 2013

Ytterligare ett järnrör

och då är det bara måndag. Det kommer som det ser ut att bli en jobbig vecka.

Fullt slags­mål ef­ter skånskt SSU-möte

Med­lems­mö­tet i den lo­ka­la SSU-fö­re­ning­en slu­ta­de i kaos och ef­ter­åt blev sek­re­te­ra­ren miss­hand­lad av tre and­ra med­lem­mar. Sek­re­te­ra­ren fick en skall­frak­tur och två tra­si­ga tän­de

Källa: http://www.skanskan.se/article/20130917/MALMO/130919402/-/fullt-slagsmal-efter-skanskt-ssu-mote

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar